ЗА НАС

Силѝстра е пристанищен град на река Дунав в Североизточна България. Той е административен и стопански център на едноименните община Силистра и област Силистра. Според последното преброяване на НСИ към 31.12.2018 г. населението е 31 468 жители. Градът се намира в Североизточна България, т.е. в Южна Добруджа. През него минава Паневропейски транспортен коридор 7.  Силистра  е основан още отпреди повече от 5000 г. пр.н.е от траките.

Климатът на община Силистра се характеризира с умерено континентален характер и попада в крайдунавската климатична подобласт. Характерно за този район е горещото лято, ранното настъпване на пролетта и силното застудяване през зимата. Абсолютната минимална температура достига 32 °C, а максималната до 40,4 °C през 1927 година. Средногодишната температура на въздуха е 11,6 °C. Устойчивото задържане на температурата на въздуха над 10 °C започва през първата десетдневка на април и продължава до края на октомври – около 200 дни.

Валежите в района са неравномерно разпределени и недостатъчни, като най-големи количества падат през пролетните и ранните летни месеци, а най-малко – през зимата. Средногодишното количество е 547 mm/m², което е под средното за страната. Снежната покривка се задържа 50 – 60 дни с дебелина 16 – 30 cm.

Преобладаващите ветрове имат югозападна посока. Дните с мъгли са средно 26 в годината.[5]

 

Пристанище АДМ-Силистра има технически и организационни възможности за сигурни и безопасни условия за пристанищни услуги, свързани с обработката на различни видове зърнени и маслодайни култури, спазвайки високите критерии за безопасност на групата АДМ.

Разполага с 10 силозни клетки, два автокантара, сушилня за зърно, зърнопочистваща машина, лаборатория. Инвестиционният проект на пристанището има сертификат за инвестиция, клас "А".

Съоръжението е с капацитет 20 000тона, изградено с най- новите и надеждни технологии за качество и контрол чрез лабораторни изследвания, за съхранение и транспортиране на зърно и селскостопанска продукция. То се намира по поречието на р. Дунав, в индустриалната зона на града.

 

адрес:

с. Айдемир Промишлена Зона Запад   (Port ADM Silistra, 7538 Индустриална Зона, Силистра)

 

Географски координати:

Река Дунав – български бряг, между р. км. 381,900 и р. км. 381,700

44˚06ˊ58,640˝ N; 27˚11ˊ14,473˝ E;

44˚06ˊ59,814˝ N; 27˚11ˊ04,342˝ E

(координати по WGS 84)

 

Дължина на кейовия фронт – море и река:

228,18 м

.

Дължина на бреговата линия – за река:

228,18 м.

 

Територия:

20 754 m2 съгласно Нотариален акт № 177, том III, рег. № 3012, дело № 431 от 24.04.2014 г.

 

Навигационни знаци:

денем: да

нощем: не

 

Брой корабни места:

Корабни места за насипни товари – 2 бр. всяко с дължина от 114,09 m.

 

Обща дължина на кейовия фронт, в т. ч. на плаващите хидротехнически съоръжения:

 228,18 + 20,00=248,18м

20,00 m – плаващо техническо съоръжение - понтон

 

Обща дължина на стационарните кейови места:

228,18м

 

Обща дължина на плаващите пристанищни съоръжения:

20,00 m – „Понтон АДМ-Силистра“

 

© PORT MARLIN SILISTRA