ЗА НАС

Пристанище Уай Джи Уай - Силистра има технически и организационни възможности за сигурни и безопасни условия за пристанищни услуги, свързани с обработката на различни видове зърнени и маслодайни култури, спазвайки високите критерии за безопасност.

Разполага с 10 силозни клетки, проточен товарач за кораби (баржи ) два автокантара, сушилня за зърно, зърнопочистваща машина, лаборатория. Инвестиционният проект на пристанището има сертификат за инвестиция, клас "А".

Съоръжението е с капацитет 20 000 тона, изградено с най- новите и надеждни технологии за качество и контрол чрез лабораторни изследвания, за съхранение и транспортиране на зърно и селскостопанска продукция. То се намира по поречието на р. Дунав, в индустриалната зона на града.

Силистра е пристанищен град на река Дунав в Североизточна България. Той е административен и стопански център на едноименните община Силистра и област Силистра. Градът се намира в Североизточна България, т.е. в Южна Добруджа. През него минава Паневропейски транспортен коридор 7.

Климатът на община Силистра се характеризира с умерено континентален характер и попада в крайдунавската климатична подобласт. Характерно за този район е горещото лято, ранното настъпване на пролетта и силното застудяване през зимата. Тези условия позволяват извършването на корабно товаро-разтоварни услуги с минимални прекъсвания през цялата година.

 

Адрес:

с. Айдемир Промишлена Зона Запад   (Port YGY Silistra, 7538 Индустриална Зона, Силистра)

 

Географски координати:

Река Дунав – български бряг, между р. км. 381,900 и р. км. 381,700

44˚06ˊ58,640˝ N; 27˚11ˊ14,473˝ E;

44˚06ˊ59,814˝ N; 27˚11ˊ04,342˝ E

(координати по WGS 84)

 

Дължина на кейовия фронт – море и река:

228,18 м

 

Дължина на бреговата линия – за река:

228,18 м.

 

Територия:

20 754 m2 съгласно Нотариален акт № 177, том III, рег. № 3012, дело № 431 от 24.04.2014 г.

 

Навигационни знаци:

денем: да

нощем: не

 

Брой корабни места:

Корабни места за насипни товари – 2 бр. всяко с дължина от 114,09 m.

 

Обща дължина на кейовия фронт, в т. ч. на плаващите хидротехнически съоръжения:

228,18 + 20,00=248,18м

20,00 m – плаващо техническо съоръжение - понтон

 

Обща дължина на стационарните кейови места:

228,18м

 

Обща дължина на плаващите пристанищни съоръжения:

20,00 m – „Понтон Уай Джи Уай -Силистра“

 

© PORT YGY SILISTRA